ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement
Scale of justice.svg
นี่คือข้อความสำคัญทางกฎหมาย
ถึงแม้มิใช่นโยบายของประชาสังเคราะห์อย่างเป็นทางการ แต่เป็นสิ่งที่ชุมชนควรระลึกถึงหรือต้องปฏิบัติตาม หากมีการละเมิดใด ๆ ตามรายละเอียดหน้านี้

หน้านี้ใช้ครอบคลุมไปถึงโครงการประชาสังเคราะห์ทุกโครงการเท่านั้น นโยบายในไซต์แฟนดอมอื่น อาจต่างจากนี้

แม้ประชาสังเคราะห์จะไม่มีการตรวจพิจารณา (เซ็นเซอร์) และไม่ใช่กระบอกเสียงของทางราชการหรือองค์กรใด จึงไม่มีพันธะว่าจะต้องเก็บหรือลบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบพบเจอ โดยเฉพาะการคุกคาม อันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิก (ผู้ใช้) ในกรณีดังกล่าว

สำหรับกฎหมายที่นำมาใช้กับเนื้อหาของเรา ประกอบด้วย

 • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
 • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยหมิ่นประมาท
 • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการปลุกปั่นให้ขีดขืนอำนาจปกครอง (มาตรา 116) และ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำหากคุณถูกคุกคาม

หากคุณที่เป็นหัวเรื่องของบทความ ถูกคุกคามหรือได้รับผลกระทบจากตัวบทความ หรือการแก้ไขโดยผู้อื่น สามารถทำได้ด้วยการแจ้งความประสงค์ในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางดังนี้

 1. แจ้งผ่านทางอีเมล prachasangkhroh at gmail.com โดยเขียนรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 2. แจ้งผ่านทางเมสเซนเจอร์ของประชาสังเคราะห์
 3. ไม่ควรแจ้งผ่านผู้ดูแลระบบหรือผู้ควบคุมในศูนย์กลางชุมชน (Community Central) โดยตรง เพราะอาจมีผลกระทบกับเว็บไซต์ในภาพรวมได้

คำแนะนำสำหรับการเขียนบนประชาสังเคราะห์

 1. โปรดทราบว่า แม้เนื้อหาของเราอยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐ แต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดในประเทศไทยได้
 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเคยเปิดเผย อาจต้องแจ้งทีมงานเพื่อประสานไปยังแฟนดอมส่วนกลางเพื่อดำเนินการลบประวัติ หรือลบรุ่นการแก้ไขให้
 3. แนะนำไม่ให้ใช้ไอพีแก้ไข
 4. ควรแก้ไขอย่างมีสติและมีอารยะ อาจมีข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวหรือหนังสือที่ระบุไว้ว่าทำนองนั้น หรือภายใต้เหตุการณ์นั้น
คำเตือน โปรดทราบ: ประชาสังเคราะห์ มิใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือทนายความ หากคุณเข้าใจผิดว่า ข้อแนะนำนี้อาจไม่สามารถมั่นใจต่อการเขียนบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยได้ โปรดมองหาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในท้องที่ของคุณ

ประชาสังเคราะห์เป็นของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมก็ตาม โปรดช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทย หรือสิ่งที่อาจมีลักษณะการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสม และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

Advertisement