ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
(ได้ล็อกหน้า "[[ประชาสังเคราะห์:ข้อแนะนำสำหรับบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศ�)
บรรทัดที่ 27: บรรทัดที่ 27:
 
| กว้าง = 80%
 
| กว้าง = 80%
 
| หัว = โปรดทราบ:
 
| หัว = โปรดทราบ:
| ข้อความ = ประชาสังเคราะห์ '''[[ประชาสังเคราะห์:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ|มิใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือทนายความ]]''' หากคุณเข้าใจผิดว่า ข้อแนะนำนี้อาจไม่สามารถมั่นใจต่อการเขียนบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยได้ โปรดมองหาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในท้องที่ของคุณ และขอบคุณที่เข้าใจในจุดนี้
+
| ข้อความ = ประชาสังเคราะห์ '''[[ประชาสังเคราะห์:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ|มิใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือทนายความ]]''' หากคุณเข้าใจผิดว่า ข้อแนะนำนี้อาจไม่สามารถมั่นใจต่อการเขียนบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยได้ โปรดมองหาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในท้องที่ของคุณ
  +
  +
'''ประชาสังเคราะห์เป็นของทุกคน''' ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมก็ตาม โปรดช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทย หรือสิ่งที่อาจมีลักษณะการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสม และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
 
}}
 
}}
   

รุ่นแก้ไขเมื่อ 06:10, 10 กรกฎาคม 2563

Scale of justice.svg
นี่คือข้อความสำคัญทางกฎหมาย
ถึงแม้มิใช่นโยบายของประชาสังเคราะห์อย่างเป็นทางการ แต่เป็นสิ่งที่ชุมชนควรระลึกถึงหรือต้องปฏิบัติตาม หากมีการละเมิดใดๆ ตามรายละเอียดหน้านี้

หน้านี้ใช้ครอบคลุมไปถึงโครงการประชาสังเคราะห์ทุกโครงการเท่านั้น นโยบายในไซต์แฟนดอมอื่น อาจต่างจากนี้

แม้ประชาสังเคราะห์จะไม่มีการเซ็นเซอร์ และไม่ใช่กระบอกเสียงของราชการหรือองค์กรใด จึงไม่มีพันธะว่าจะต้องเก็บหรือลบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบพบเจอ โดยเฉพาะการคุกคาม อันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิก (ผู้ใช้) ในกรณีดังกล่าว

สำหรับกฎหมายที่นำมาใช้กับเนื้อหาของเรา ประกอบด้วย

  • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์
  • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยหมิ่นประมาท
  • ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการปลุกปั่นให้ขีดขืนอำนาจปกครอง (มาตรา 116) และ
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำหากคุณถูกคุกคาม

คำแนะนำสำหรับการเขียนบนประชาสังเคราะห์

  1. โปรดทราบว่า แม้เนื้อหาของเราอยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐ แต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยก็สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดในประเทศไทยได้
  2. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเคยเปิดเผย อาจต้องแจ้งทีมงานเพื่อประสานไปยังแฟนดอมส่วนกลางเพื่อดำเนินการลบประวัติ หรือลบรุ่นการแก้ไขให้
  3. แนะนำไม่ให้ใช้ไอพีแก้ไข
  4. ควรแก้ไขอย่างมีสติและมีอารยะ อาจมีข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวหรือหนังสือที่ระบุไว้ว่าทำนองนั้น หรือภายใต้เหตุการณ์นั้น
คำเตือน โปรดทราบ: ประชาสังเคราะห์ มิใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือทนายความ หากคุณเข้าใจผิดว่า ข้อแนะนำนี้อาจไม่สามารถมั่นใจต่อการเขียนบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทยได้ โปรดมองหาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในท้องที่ของคุณ

ประชาสังเคราะห์เป็นของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมก็ตาม โปรดช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศไทย หรือสิ่งที่อาจมีลักษณะการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสม และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ