ประชาสังเคราะห์

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement

หน้าดัชนี เป็นหน้ารวมชื่อบทความทั้งหมดเรียงตามลำดับอักษรของประชาสังเคราะห์ โดยเรียงตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา อนึ่ง ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิจะเรียงสระข้างหน้า (เ แ โ ใ ไ) ไว้ตามหลังพยัญชนะ ในหน้าบทความทั้งหมด และหมวดหมู่ก็ตาม แต่หน้านี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องกว่า

สัญลักษณ์[]

  • () - หมวดหมู่หรือประเภทของบทความนั้นๆ
  • → และ ← - เปลี่ยนทางไป และ เปลี่ยนทางจาก
  • [] - กรณีเป็นคำที่ต้องออกเสียง เช่นภาษาอังกฤษ หรือคำที่มักอ่านผิด จะมีคำอ่านกำกับไว้
  • กรณีมีเครื่องหมาย - หรือ ... ตามหลังอักษรแรก ให้นับตัวอักษรแรกเป็นพยัญชนะตัวนั้น

ดัชนี[]

อักษรไทย[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

อักษรละติน[]

อักษร CJKV[]

  • (อักษร)
  • (อักษร)

ตัวเลข[]

ดูเพิ่ม[]

  • ดัชนีตามการจัดทศนิยมของดิวอี้
Advertisement