FANDOM


หน้าดัชนี เป็นหน้าดัชนีเรียงตามลำดับอักษรของประชาสังเคราะห์ โดยเรียงตามหลักการของราชบัณฑิตยสภา อนึ่ง ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิจะเรียงสระข้างหน้า (เ แ โ ใ ไ) ไว้ตามหลัง ในหน้าบทความทั้งหมด และหมวดหมู่ก็ตาม ในหน้านี้ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องกว่า

สัญลักษณ์ Edit

  • () - หมวดหมู่หรือประเภทของบทความนั้นๆ
  • → - เปลี่ยนทางไป
  • [] - กรณีเป็นคำที่ต้องออกเสียง เช่นภาษาอังกฤษ หรือคำที่มักอ่านผิด จะมีคำอ่านกำกับไว้
  • กรณีมี - ตามหลังอักษรแรก ให้เป็นตัวอักษรแรกของพยัญชนะตัวนั้น

ดัชนี Edit

อักษรไทย Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

Edit

อักษรละติน Edit

ตัวเลข Edit

ดูเพิ่ม Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.