ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement

บทความดีเด่นในประชาสังเคราะห์
บทความดีเด่น เป็นบทความซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทความที่ดีที่สุดในประชาสังเคราะห์ จากการพิจารณาคัดเลือกของชาวประชาสังเคราะห์ ก่อนที่จะได้รับการบรรจุในรายชื่อด้านล่างนี้ บทความจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของบทความดีเด่น หากคุณเห็นว่าบทความใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นบทความดีเด่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ บทความดีเด่นจะเป็นตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความประชาสังเคราะห์สำหรับผู้เขียนและผู้อ่านในอนาคต หากคุณเห็นว่าบทความยังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณกล้าแก้ไขบทความนั้น เพื่อรักษาคุณภาพของบทความให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ปัจจุบัน ประชาสังเคราะห์ภาษาไทยมีบทความดีเด่นทั้งหมด 0 บทความ จากบทความทั้งหมด 204 บทความ หากคุณเห็นว่าบทความใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของบทความได้

บทความที่ได้รับเลือกเป็นบทความดีเด่นแล้ว จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีทองแดงขนาดเล็ก (Cscr-featured.svg) ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของบทความ เพื่อระบุแก่ผู้ใช้ทุกคนว่าบทความนั้นเป็นบทความดีเด่น

บทความดีเด่น:

 • บทความดีเด่นคืออะไร
 • บทความดีเด่นประจำไตรมาส
 • บทความดีเด่นประจำเดือน
 • บทความดีเด่นประจำสัปดาห์
 • บทความดีเด่นที่ควรปรับปรุงใหม่
 • บทความที่เคยถูกเสนอชื่อ
โครงการในเครือ

รายชื่อบทความดีเด่น

ยังไม่มี

 • ตัวหนาและตัวเอียง : บทความประจำไตรมาส
 • ตัวหนา : บทความประจำเดือน
 • ตัวธรรมดา : บทความประจำสัปดาห์

หลักเกณฑ์ของบทความดีเด่น

ดูหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นคืออะไร

เนื้อหา

 • เนื้อหาเป็นสารานุกรม
 • เนื้อหามีความเป็นกลาง และไม่เลือกข้างฝ่ายใด
 • เนื้อหาไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ
 • เนื้อหามีการอ้างอิงแหล่งที่มา
 • เนื้อหามีเสถียรภาพ (ไม่อยู่ภายใต้ "สงครามแก้ไข")
 • เนื้อหาหลักมีความสมบูรณ์ในตัวบทความเอง

ภาพและตาราง

 • บทความควรมีภาพหรือสื่อประกอบเนื้อหา
 • ภาพและสื่อในบทความได้ระบุสัญญาอนุญาตที่เหมาะสม และถูกต้อง
 • รูปแบบตารางจัดได้เหมาะสม และมีการเน้นหัวตาราง

รูปแบบการเขียน

 • ใช้สำนวนที่อ่านเข้าใจ ไวยากรณ์ถูกต้อง และโครงสร้างชัดเจน
 • แบ่งหัวข้อได้เหมาะสมและชัดเจน
หมายเหตุ: บทความที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ มีป้ายแจ้งต้องการปรับปรุงเนื้อหา หรือถูกแจ้งลบจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความดีเด่นโดยทันที

เกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาบทความดีเด่นนั้น พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้น โดยทุกคนสามารถลงชื่อสนับสนุน คัดค้าน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุง โดยให้เหตุผลประกอบในการพิจารณาทุกครั้ง โดยการพิจารณาบทความนั้น หากเป็นไปได้ให้พิจารณาบทความ 10 อันดับแรกก่อนแล้วไล่ลงไป บทความที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ได้รับการเสนอชื่อใหม่
บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ โดยจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เสนอชื่อ
อยู่ในระหว่างรอการปรับปรุง
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อหา ถ้าบทความไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มเสนอชื่อ บทความนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น "บทความที่เคยถูกเสนอชื่อเป็นบทความดีเด่น"
ผ่านเกณฑ์
บทความที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ได้ถูกปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่น โดยผู้พิจารณาจะไม่ใช่ผู้ที่ร่วมแก้ไขหลักสำหรับบทความดังกล่าว หรือผู้เสนอชื่อ
เคยถูกเสนอชื่อ
บทความไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นตามความเห็น ภายหลังจากเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเสนอชื่อบทความที่เคยถูกเสนอชื่อได้ในภายหลัง ถ้าหากบทความนั้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ลงความเห็นคนอื่นแล้ว

ขั้นตอนการเสนอชื่อและคัดเลือก

ชาวประชาสังเคราะห์ที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นจึงจะเสนอได้ การเสนอและพิจารณาบทความ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการเสนอชื่อ

 1. เลือกบทความที่คุณคิดว่าเป็นบทความดีเด่น ที่คุณเขียนขึ้นมา ร่วมเขียนขึ้นมา หรือว่าไม่ได้เขียนแต่มีความสนใจ และนำรายชื่อนั้นไปเสนอในส่วนของการเสนอชื่อ (ถึงแม้ว่าไม่มีการจำกัดจำนวนบทความที่เสนอชื่อ แต่การเสนอบทความหลายชื่อในเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นที่แนะนำ)
 2. ใส่ป้าย {{FAnominee|dd/mm/yyyy}} โดยใส่วันเดือนปีรูปแบบ dd/mm/yyyy (พ.ศ.) ในหน้าพูดคุยของบทความที่เสนอ
 3. ช่วงเวลาการเสนอชื่อและคัดเลือกเป็นบทความดีเด่นนั้น จะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์นับจากวันที่เริ่มเสนอชื่อ
 4. ภายหลังจากเสนอชื่อให้รอเป็นเวลา 2 อาทิตย์ ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีความเห็นจากผู้อื่น ซึ่งทางผู้เสนอชื่อหรือผู้เขียนคนอื่น ควรร่วมกันปรับแก้บทความให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการเสนอชื่อ

1
เสนอชื่อบทความดีเด่น

พิมพ์ชื่อบทความแทนที่ ชื่อบทความ แล้วคลิก เสนอบทความ


2
ขึ้นบัญชีบทความที่เสนอ

แก้ไขหน้านี้ และเพิ่มโค้ดดังนี้ไว้ล่างสุด โดยเปลี่ยน ชื่อบทความ เป็นชื่อบทความที่คุณเสนอ:
{{เสนอดีเด่น|ชื่อบทความ|วันที่พิจารณา}}

3
ใส่ป้าย {{FAnominee|วันที่พิจารณา}} ที่หน้าพูดคุยของบทความ

โดยวันที่พิจารณาให้ใส่เป็นรูปแบบ dd/mm/yyyy (พ.ศ.)

การคัดเลือกบทความดีเด่น

พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความดีเด่น บทความจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเสนอชื่อ

ขณะนี้วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:24 น. (UTC)


บทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง หลังจากได้ตัดสินไปรอบแรก
 • ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง
บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
 • ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่

บทความดีเด่นประจำไตรมาส

บทความดีเด่นประจำไตรมาส คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละไตรมาส (3 เดือน)

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำไตรมาส จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่ามีเนื้อหาที่ดี เป็นกลางไม่เลือกข้างใดๆ เนื้อหากระชับ แม่นยำ เป็นมีแหล่งอ้างอิง และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำไตรมาสได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำไตรมาส

บทความดีเด่นประจำเดือน

บทความดีเด่นประจำเดือน คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละเดือน

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำเดือน จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่ถูกต้อง มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และวงกว้าง และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำเดือนได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำเดือน

บทความดีเด่นประจำสัปดาห์

บทความดีเด่นประจำสัปดาห์ คือบทความดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากชาวประชาสังเคราะห์ สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของประชาสังเคราะห์ในแต่ละสัปดาห์ (ตั้งแต่วันอาทิตย์ของสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์)

การคัดเลือกบทความดีเด่นประจำสัปดาห์ จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเนื้อหาระดับกลางๆ มีคุณภาพ แต่อาจไม่เทียบเท่าบทความดีเด่นระดับที่สูงกว่า และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความดีเด่นประจำสัปดาห์ได้ที่ ประชาสังเคราะห์:บทความดีเด่นประจำสัปดาห์

ดูเพิ่ม

 • บทความดีเด่นที่ควรปรับปรุงใหม่
 • รายชื่อบทความที่เคยถูกเสนอชื่อแต่ไม่ผ่านเกณฑ์
Advertisement