ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement
คำเตือน หน้านี้เป็นนโยบายของประชาสังเคราะห์อย่างเป็นทางการ
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนที่ผู้ใช้ทุกคนควรยึดถือปฏิบัติ
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ระเบียบ
อะไรที่ไม่ใช่ประชาสังเคราะห์
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนแบบประชาสังเคราะห์
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การใส่วิดีโอ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่ประชาสังเคราะห์
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
โครงการภาษาไทยโบราณ
    

ประชาสังเคราะห์คือสิ่งที่เก็บความรู้ภายใต้สารานุกรม ที่ทุกคนที่มีจิตวิญญาณที่จะสร้างสรรค์บทความ มาร่วมเติมเต็มความรู้ให้ครบทุกอย่าง เพราะฉะนั้น เราจะต้องควรทราบก่อนว่า สิ่งใดที่ไม่ใช่ประชาสังเคราะห์

ประชาสังเคราะห์ คือแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้จากทุกฐานะ ทุกวงการ และไม่แบ่งชนชั้นหรือเงื่อนไขใดๆ เว็บไซต์นี้สร้างในประเทศไทย แต่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์แฟนดอม ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย กฎหมายอินเทอร์เน็ตไทยจะไม่มีผลบังคับโดยตรงกับเนื้อหาใดๆทั้งสิ้น โดยจะขึ้นตรงกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ยกเว้นกรณีอื่นที่สามารถดำเนินคดีในทางปกครองในศาลไทยได้ เช่น การละเมิดกฎร้ายแรงจนนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย เป็นต้น

ประชาสังเคราะห์คืออะไร[]

ประชาสังเคราะห์ คือ สารานุกรมเสรีแบบต่อยอด ที่คุณสามารถอ่าน-แก้-เขียน (REW) ได้ โดยทั้งนี้ นโยบายและกฎระเบียบจะต่างจากวิกิพีเดียภาษาไทยมาก สามารถดูภาพรวมได้ที่หน้านโยบาย

ประชาสังเคราะห์ควรมีอะไร[]

ประชาสังเคราะห์มีไว้สำหรับสารานุกรม ที่มีเนื้อหาที่คลอบคลุมยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเราขอยืนยันว่า เราไม่ใช่คู่แข่งกับสารานุกรมอื่นใดในประเทศไทยหรือสารานุกรมภาษาไทย เช่น วิกิพีเดียภาษาไทย สนุก! พีเดีย คลังปัญญาไทย เป็นต้น แต่เรามีนโยบายที่ง่าย กระชับ และเข้าใจยิ่งขึ้น

ลองตรวจสอบดูว่าอะไรที่มิใช่ประชาสังเคราะห์[]

 • ถ้างานเขียนของคุณ ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข อย่าส่งเข้ามาที่นี่
 • หรือแม้แต่บทละคร บทภาพยนตร์ สคริปต์รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อสอบ ข้อเขียน ก็อย่าส่งมาที่นี่เช่นกัน
 • นอกจากที่คุณจะเขียนที่ประชาสังเคราะห์แล้ว ยังจะเขียนได้อีกที่ วิกิพีเดีย (นโยบายและระเบียบจะเข้มงวดกว่าประชาสังเคราะห์)
 • ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ เขียนได้ที่ ทีอีเอ็มดีบี
 • โลโก้ วิวัฒนาการของสัญลักษณ์ โลโก้ต่างๆ ไตเติลบริษัทหรือองค์กร รวบรวมได้ที่ วิกิโลโก้
 • ข้อมูลบุคคล อาชีพ วันเกิด ตำแหน่ง เขียนได้ที่ มนุษยสนเทศ
 • เนื้อเพลง แปลเพลงทวนกลับ รวบรวมได้ที่ ไทยลิปไซน์
 • ข้อมูลไอดอล เขียนได้ที่ มายไอดอล
 • คำนิยามศัพท์ พจนานุกรม พจนานุกรมหลายภาษา คำแสลง เขียนได้ที่ วิกิพจนานุกรม
 • งานที่เป็นต้นฉบับ เช่น พระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กาพย์ กลอน รวบรวมได้ที่ วิกิซอร์ซ
 • คำคม วาทะ คำพูดเด็ด รวบรวมได้ที่ วิกิคำคม
 • เรื่องราวไร้สาระ เรื่องแต่ง หรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เขียนได้ที่ ไร้สาระนุกรม

โครงการภายนอกอื่นๆ[]

 • คู่มือแนะนำการท่องเที่ยว เขียนได้ที่ WikiTravel
 • นิยายหรือวรรณกรรมต่างๆ สามารถร่วมกันเขียนได้ที่เว็บ ฟิกชันวิเกีย

นอกจากนี้ สิ่งที่มิใช่ประชาสังเคราะห์[]

รูปแบบการเขียน[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม แต่เป็นโครงการสารานุกรมดิจิทัล นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ยืนยันได้และประเด็นอื่นที่เสนอในหน้านี้ ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงจำนวนหัวเรื่องที่สามารถมีได้ในประชาสังเคราะห์ หรือปริมาณเนื้อหาทั้งหมด อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "สิ่งที่สามารถกระทำได้" กับ "สิ่งที่ควรกระทำ" ซึ่งได้อธิบายในส่วน เนื้อหา ด้านล่าง และที่สำคัญ นโยบายนี้มิใช่ทางผ่านเสรีสำหรับเพิ่มเนื้อหา บทความจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านเนื้อหาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้กล่าวถึงในระเบียบของประชาสังเคราะห์

การรักษาให้บทความมีขนาดที่สมเหตุสมผลนั้นสำคัญต่อการเข้าถึงประชาสังเคราะห์บทความหนึ่ง ๆ ที่มีขนาดใหญ่มากมีผลกระทบต่อเวลาดาวน์โหลดหน้าโดยตรง บทความเช่นนั้นควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทความย่อย แล้วสรุปเนื้อหาไว้ในหน้าเดิม บางหัวเรื่องมีการกล่าวถึงในสารานุกรมรูปเล่มเพียงสั้นๆ และไม่มีการอัปเดต แต่เราสามารถเพิ่มข้อมูล ใส่ลิงก์ไปยังเว็บอื่น และอัปเดตได้เร็วกว่า สำหรับด้านอื่นซึ่งประชาสังเคราะห์แตกต่างจากสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นรูปเล่ม ดูเพิ่มที่ คู่มือในการเขียน

นอกจากนี้ ในอนาคต ประชาสังเคราะห์จะมีการจัดทำสารานุกรมฉบับรูปเล่ม ดังนั้น โปรดทราบว่าเนื้อหาของฉบับรูปเล่ม กับฉบับออนไลน์ อาจต่างกันไปมาก เพราะฉบับรูปเล่ม เป็นการรวบรวมโดยทีมงานที่พอมีประสบการณ์ มิใช่การรวบรวมจากอาสาสมัครอย่างคุณ

ประชาสังเคราะห์ต้องเขียนด้วยภาษาไทย[]

ประชาสังเคราะห์เขียนด้วยภาษาไทยเท่านั้น และไม่รับเนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นล้วน ถ้านำเนื้อหามาจากประชาสังเคราะห์ภาษาอื่น กรุณาแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาภาษาอื่นทิ้งไว้เพราะอาจไม่มีผู้เขียนต่อ มิฉะนั้นเนื้อหาจะถูกลบทันทีที่พบ

เนื้อหา[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่หนังสือ[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่หนังสือหรือสารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม ดังนั้นประชาสังเคราะห์จึงไม่มีขนาดที่ตายตัวของหัวข้อ กล่าวคือ ประชาสังเคราะห์สามารถขยายขนาดไปได้เรื่อย ๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ

ประชาสังเคราะห์มิใช่ห้องสนทนา[]

การพูดคุยในประชาสังเคราะห์มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทความ มิใช่การพูดคุยเล่นๆ หากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ ขอให้ใช้หน้าอภิปรายของแต่ละบทความ กรุณาอย่าพูดคุยลงในบทความ

ประชาสังเคราะห์มิใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัย[]

ประชาสังเคราะห์ ไม่ใช่แท่นปราศรัย เวทีโต้วาที หรือเครื่องมือสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบทความจะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้:

 1. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการสรรหาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุน แก้ต่าง ชักจูง พยายามเปลี่ยนความคิด ชวนเชื่อ โน้มน้าว แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งทางธุรกิจ การเมือง ลัทธิหรือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาประเภทนี้จะสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสาระสำคัญของบทความ และตั้งใจที่จะนำเสนอในมุมมองที่เป็นกลาง คุณสามารถสร้างบล็อกบนเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงมุมมองของคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ หากกรณีที่คุณประกาศสมัครงาน หรือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในหน้าบทความหรือหน้าอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับบทความหรือประชาสังเคราะห์ จะถูกลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 2. การวิพากษ์วิจารณ์ เราไม่ใช่สื่อกลางสำหรับการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง บทความต่าง ๆ จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างการอ้างถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากแหล่งอื่นและทัศนคติข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผลด้วยมุมมองที่เป็นกลาง
 3. การแนะนำตัวเองและอัตชีวประวัติ คุณจะสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองในประชาสังเคราะห์ โดยที่จะต้องรู้ว่า ต้องมีชื่อเสียงมาจากไหน อาชีพอะไร รวมไปถึงการเชื่อมโยงและการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นที่คุณเขียนหรือสร้างขึ้นเอง โปรดกรุณาศึกษาบทความชีวประวัติ]ก่อน และโปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณเป็นคนสำคัญระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่น วันหนึ่งจะมีคนมาเขียนเรื่องราวของคุณเอง โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน และเรามิใช่สื่อกลางสำหรับเพิ่มความนิยมหรือความชอบแต่อย่างใด
 4. การโฆษณา บทความที่เกี่ยวกับบริษัทและสินค้าสามารถเขียนได้ในมุมมองที่เป็นกลาง โดยอาจเป็นการกล่าวถึงภาพรวม สามารถพิสูจน์ยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม คือไม่ใช่ตัวบริษัทหรือตัวสินค้าเองหรือตัวผู้เขียนบทความ และไม่ใช่การโน้มน้าวเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจ เช่นเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และโปรดทราบว่าประชาสังเคราะห์ มิได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทใด ๆ ที่ปรากฏในสารานุกรม สำหรับกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดภาพหรือวิดีโอที่เข้าข่ายการโฆษณา จะถูกลบทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบกับผู้ใช้เป็นการล่วงหน้า

ประชาสังเคราะห์มิใช่แหล่งข้อมูลสำรอง[]

เราไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรอง หรือที่เก็บสะสมการเชื่อมโยง รูปภาพ หรือแฟ้มสื่ออื่น ๆ ทุกบทความจะไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ด้วย:

 1. แหล่งรวบรวมการเชื่อมโยงภายนอก หรือสมุดรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าแต่ละบทความ จะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกก็ตาม แต่การรวมลิงก์ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของประชาสังเคราะห์
 2. แหล่งรวบรวมการเชื่อมโยงภายใน ยกเว้นการแก้ความกำกวมสำหรับชื่อบทความที่คล้ายกัน และดัชนีรายชื่อของบทความที่เป็นองค์ประกอบของบทความหลักบทความอื่น
 3. งานเขียนที่ไม่ต้องการให้ถูกแก้ไข ตัวอย่างเช่น หนังสือทั้งเล่ม ซอร์สโค้ดต้นฉบับ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จดหมาย ตัวบทกฎหมาย สุนทรพจน์ เนื้อเพลง บทกลอน หรือสิ่งอื่นใดที่มีประโยชน์เฉพาะเพื่อการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่ต้องการให้ถูกแก้ไข เนื่องจากประชาสังเคราะห์ เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถเขียนได้ที่ วิกิซอร์ซ สำหรับเนื้อเพลงให้ไปเขียนที่ ไทยลิปไซน์
 4. แหล่งรวบรวมภาพถ่าย (แกลเลอรี) หรือแฟ้มสื่ออื่น ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ในบทความใด ถ้าคุณสนใจที่จะนำเสนอรูปภาพของคุณในบทความ โปรดศึกษานโยบายการใช้ภาพก่อนอัปโหลดภาพใด ๆ และใส่รายละเอียดคำอธิบายของภาพในบริบทของสารานุกรมด้วย สำหรับรูปภาพบุคคลที่รวมภาพนักแสดง ดารา ดาวมหาวิทยาลัย ดาวโรงเรียน ไอดอล หรือฉากละคร ภาพยนตร์ ให้ไปอัปโหลดที่ วิกิฟิน

ประชาสังเคราะห์มิใช่เว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนตัว[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่สำหรับสร้างเว็บไซต์ บล็อก หรือวิกิส่วนตัว ถ้าคุณต้องการใช้วิกิเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความร่วมมือในการสร้างสิ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าเว็บเพียงหน้าเดียว ยังมีเว็บไซต์อีกจำนวนมากที่ให้บริการวิกิโฮสติ้ง (มีทั้งฟรีและเสียค่าบริการ) เช่น

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะติดตั้งวิกิบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

ประชาสังเคราะห์ไม่มีการเซ็นเซอร์[]

ประชาสังเคราะห์อาจมีเนื้อหาที่ผู้อ่านบางส่วนพิจารณาว่าต้องค้านหรือน่ารังเกียจ ประชาสังเคราะห์ไม่อาจรับประกันว่า บทความหรือภาพจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านทุกคนเสมอ หรือว่าต้องยึดบรรทัดฐานทางสังคมหรือศาสนาทั่วไป

เนื่องจากทุกคนสามารถแก้ไขบทความและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะแสดงผลทันที จึงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมปรากฏก่อนถูกนำออก โดยปกติเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนจะถูกนำออกอย่างรวดเร็ว เนื้อหาซึ่งตัดสินแล้วว่าละเมิดนโยบายชีวประวัติของประชาสังเคราะห์ หรือละเมิดนโยบายอื่นของประชาสังเคราะห์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุมมองที่เป็นกลาง) หรือกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อันเป็นที่ตั้งของแฟนดอม สถานที่หลักของเซิร์ฟเวอร์ประชาสังเคราะห์ จะถูกนำออกเช่นกัน

กระนั้น บางบทความอาจมีภาพ ข้อความหรือลิงก์ ซึ่งบางคนอาจเห็นว่าต้องค้าน เมื่อสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับเนื้อหา การอภิปรายเนื้อหาที่เป็นไปได้ว่าอาจถูกค้านไม่ควรมุ่งไปยังความน่ารังเกียจของมัน หากแต่ว่ามันเป็นภาพ ข้อความหรือลิงก์ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ โดยทั่วไป "การเป็นสาเหตุให้คัดค้าน" มิใช่เหตุผลที่เพียงพอแก่การเพิ่มหรือลบเนื้อหา

ประชาสังเคราะห์จะไม่นำเนื้อหาออกเพียงเพราะข้อบัญญัติภายในขององค์กรที่ห้ามมิให้แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรนั้นออนไลน์ กฎใด ๆ ที่ห้ามสมาชิกขององค์กร ภราดรภาพ หรือศาสนาใด ๆ แสดงชื่อหรือภาพไม่อาจใช้กับประชาสังเคราะห์ได้ เพราะประชาสังเคราะห์มิใช่สมาชิกขององค์กรเหล่านี้

อื่นๆ[]

 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่เอาไว้ปล่อยข่าวปลอม ข่าวเท็จ
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่ที่สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ (เหมือนแบบเกมเศรษฐี)
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ลูกแก้วทำนายอนาคต
 • ประชาสังเคราะห์ไม่มีบริการจัดหาคู่รัก
 • ประชาสังเคราะห์ไม่มีบริการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่เครือข่ายสังคมออนไลน์

ชุมชนคนสังเคราะห์[]

 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ที่ที่เอาไว้โต้เถียง
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่สนามรบหรือสนามรัก
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่สงคราม
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่ประชาธิปไตย
 • ประชาสังเคราะห์มิใช่อนาธิปไตยหรืออำมาตยาธิปไตย

และสุดท้าย[]

ประชาสังเคราะห์มิใช่แหล่งรวบรวมแนวความคิดที่เลวร้าย เราไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแนวความคิดใหม่ ๆ ที่เลวร้ายของผู้แก้ไขที่คอยค้นหาช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ ทุกอย่างที่ปรากฏในหน้านี้ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อจัดการเกี่ยวกับแนวความคิดเหล่านั้น ซึ่งเราก็ไม่เคยเตรียมการล่วงหน้ามาก่อนเช่นกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เพียงพอสำหรับการชี้วัดว่าสิ่งใดควรกระทำ ไม่ควรกระทำ หรือห้ามกระทำ

หากคุณสงสัยจะทำอะไร[]

หากคุณสงสัยว่าการกระทำที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเป็นสิ่งที่ควรกระทำ หรือไม่ควรกระทำนั้น โปรดลองถามตัวเองก่อนสิว่า... ผู้อ่านคนหนึ่ง ๆ คาดหวังว่าควรจะพบข้อมูลอะไรบ้างภายใต้หัวข้อเรื่องเดียวกันในลักษณะของสารานุกรม และหากคุณสงสัยว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ กำลังถูกละเมิดหรือไม่ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในบทความ ซึ่งเป็นการแก้ไขธรรมดาทั่วไป
 • การเปลี่ยนชื่อบทความ ซึ่งชื่อบทความเก่าจะกลายเป็นหน้าเปลี่ยนทางไปยังชื่อบทความใหม่ (ดูเพิ่มที่วิธีการย้ายบทความ)
 • การแจ้งลบบทความ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ทราบว่าบทความนั้นไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในประชาสังเคราะห์ (ดูเพิ่มที่นโยบายในการลบบทความ)
 • การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในหน้านี้ หลังจากได้มีมติอภิปรายให้เป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่ หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ กรุณาอธิบายให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรืออาจยกตัวอย่างประกอบด้วยได้

ดูเพิ่ม[]

 • ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
Advertisement