FANDOM


ประชาสังเคราะห์ภาษาไทยโบราณ เป็นโครงการสารานุกรมประชาสังเคราะห์ในภาษาไทยยุคโบราณ (ยุคชาววังหรือยุคสมัยก่อนที่มีพจนานุกรม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมภาษาไทยในยุคบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย

เมื่อโครงการนี้ต่อยอดไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จึงจะมีการสร้างเว็บวิกิในแฟนดอมเพื่อแยกเป็นเอกเทศต่อไป

คู่มือ Edit

สามารถเขียนบทความในลักษณะภาษาไทยโบราณ (ในยุคชาววังหรือยุคใกล้เคียง) ได้ตามกล่องสร้างด้านล่าง


ทดลองสร้างและแก้ไขกันได้ที่หน้าทดลองเขียน


Stub โครงการประชาสังเคราะห์ภาษาไทยโบราณ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ที่ยังไม่สมบูรณ์
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของประชาสังเคราะห์ อาจต่างกับโครงการในเครืออื่นๆ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.