ประชาสังเคราะห์
Advertisement
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา หน้าอภิปรายอาจช่วยได้ (นำป้ายนี้ออก)

ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ: English) เป็นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์เมนิกตะวันตกที่ใช้ครั้งแรกในอังกฤษสมัยต้นยุคกลาง และปัจจุบันเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก[1]

ประชากรส่วนใหญ่ในหลายประเทศ รวมทั้ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และประเทศในแคริบเบียน พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก รองจากภาษาจีนกลางและภาษาสเปน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหประชาชาติและสมาชิกสหภาพยุโรป ในหลายประเทศ รวมถึงเครือจักรภพแห่งชาติ ตลอดจนองค์กรระดับโลกหลายองค์กร

อ้างอิง[]

  1. Mydans, Seth (14 May 2007) "Across cultures, English is the word" New York Times. Retrieved 21 September 2011
การควบคุมรายการหลักฐาน: วิกิสนเทศ ลำดับที่ 1860
Advertisement