ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement
เกี่ยวกับเรา | การเข้ามามีส่วนร่วม (สอนการใช้งาน) | คำถามที่พบบ่อย | รายการเลือกวิธีใช้
ถามคำถาม (โต๊ะเลขาถาม-ตอบ) | อภิธานศัพท์ | โค้ดวิกิอย่างสั้น

ประชาสังเคราะห์ เป็นสารานุกรมต่อยอดแบบเสรี ที่ร่วมกันเขียนและแก้ไขโดยผู้อ่าน หัวข้อที่มีแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่าน เขียน และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ มีดังนี้:

สำหรับผู้ใช้ใหม่

 • ประชาสังเคราะห์:เริ่มต้น - เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับประชาสังเคราะห์
 • ประชาสังเคราะห์:อภิธานศัพท์ - คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในประชาสังเคราะห์

นโยบาย

การแก้ไขบทความ

คู่มือการเขียนบทความ

 • ประชาสังเคราะห์:คู่มือในการเขียน - แนวทางการเขียนบทความในภาพรวม
 • ประชาสังเคราะห์:หลักการตั้งชื่อบทความ - แนวทางในการตั้งชื่อบทความที่เหมาะสม
 • ประชาสังเคราะห์:เขียนแบบไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ - หลักการเขียนบทความไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ประชาสังเคราะห์:เขียนแบบประชาสังเคราะห์ - หลักการเขียนบทความให้สังเคราะห์กว่าเดิม
 • ประชาสังเคราะห์:การอ้างอิงแหล่งที่มา - การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในบทความ
 • วิธีใช้:การอัปโหลดภาพ - การอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบของประชาสังเคราะห์
 • ประชาสังเคราะห์:คำทับศัพท์ - รวบรวมคำทับศัพท์ที่ใช้ในประชาสังเคราะห์

วิธีติดต่อผู้อื่น

ถามคำถาม

 • ประชาสังเคราะห์:ถามคำถาม - การถามคำถามทั่วไปในประชาสังเคราะห์
 • ประชาสังเคราะห์:คำถามที่พบบ่อย - คำถามเกี่ยวกับประชาสังเคราะห์ที่พบบ่อย
 • ประชาสังเคราะห์:ถามการใช้งาน - ถามคำถามเกี่ยวกับประชาสังเคราะห์สำหรับผู้ใช้ใหม่
 • ประชาสังเคราะห์:โต๊ะเลขา - ถามคำถามเกี่ยวกับการใช้ประชาสังเคราะห์
 • ประชาสังเคราะห์:ถามมาตอบไป - ถามคำถามทั่วไปแยกประเภท

ตรวจสอบ

ส่วนประกอบของประชาสังเคราะห์

คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ระเบียบ
อะไรที่ไม่ใช่ประชาสังเคราะห์
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนแบบประชาสังเคราะห์
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การใส่วิดีโอ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่ประชาสังเคราะห์
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
โครงการภาษาไทยโบราณ
    
Advertisement