FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม
Question book-new.svg
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด ๆ เลย
กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้โดยเพิ่มแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาที่ไม่มีการอ้างอิงอาจถูกคัดค้านหรือลบออก
Encyclopedia Britannica (crop)

สารานุกรมบริตานิกา

สารานุกรม หมายถึง หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนง หรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร

สารานุกรม เป็นการสมาสคำระหว่างคำว่า สาร (สาระ) กับคำว่า อนุกรม (ลำดับ, ขั้น) ซึ่งคำว่าสารานุกรมนี้ หมายถึง สาระ หรือ เรื่องราว ที่มีการเรียงลำดับหมวดหมู่

สารานุกรมที่รู้จักกันดี คือ Encyclopædia Britannica ส่วนในประเทศไทยคือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ปัจจุบัน สารานุกรมมีความหลากหลายในการเผยแพร่ ทั้งจัดทำเป็นซีดี หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสารานุกรมออนไลน์ที่ส่วนใหญ่รู้จัก คือ วิกิพีเดีย ซึ่งเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และถูกอ้างอิงและรับรองมากที่สุดในโลกนั่นเอง

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.