ประชาสังเคราะห์

ติดตาม PSK ได้ทั้งบล็อก, เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม และบล็อกดิท สะดวกช่องทางไหน ติดตามได้ที่นั่น (อ่านต่อ)

READ MORE

ประชาสังเคราะห์
Advertisement

นี่เป็นหมวดหมู่ "มูลฐาน" อันเป็นสถานที่เริ่มต้นในการค้นคว้าผ่านทางหมวดหมู่ซึ่งรวบรวมบทความในประชาสังเคราะห์เอาไว้ การจัดหมวดหมู่แบบนี้เป็นหมวดหมู่ระดับบนสุดในแง่ของฟังก์ชันและเนื้อหาของบทความสารานุกรม หน้าดังกล่าวมีเจตนาที่จะบรรจุหมวดหมู่ภววิทยาทั้งหมดแต่รวบรวมให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเกือบทุกคนสามารถคาดหวังได้ว่าบทความทั้งหมดจะรวบรวมเข้าด้วยกันภายใต้เครือข่ายอันเริ่มจากหมวดหมู่ในหน้านี้

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆแสดงถึงความสัมพันธ์ของ ความหมายของสิ่งหนึ่ง และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในของสิ่งนั้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นๆ มูลฐานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งพื้นฐานของของทุกสิ่งที่สามารถกล่าวและอ้างถึงสิ่งอื่นต่อยอดขึ้นไปได้

เริ่มต้นจาก ธรรมชาติเป็นสถานที่ที่ทุกสิ่งดำรงอยู่ พวกเราในฐานะมนุษย์ มีชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติและมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใช้เพื่อให้อยู่รอดในธรรมชาติ เมื่อมนุษย์รวมตัวกันก่อให้เกิดสังคม มีการสื่อสารกันด้วยวิธีต่างๆ และสื่อสารผ่านยุคสมัยด้วยเอกสารเพื่อส่งผ่านความรู้จากยุคต่อยุค นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่ส่งผ่านรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ นามธรรมรวมไปถึงทฤษฎีและปรัชญาต่าง ๆ

สำหรับการจัดหมวดหมู่ในรูปแบบหัวข้อย่อย ดูที่ หมวดหมู่:การจำแนกหัวข้อหลัก ดูวิธีใช้เนมสเปชหมวดหมู่ที่ วิธีใช้:หมวดหมู่

All items (4)

Advertisement