FANDOM


บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1)
→ ยังไม่เป็นแบบประชาสังเคราะห์ (40)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (0)
→ บทความละเมิดลิขสิทธิ์ (0)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (0)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (1)
→ ไม่เป็นกลาง (0)
→ เหมือนโฆษณา (0)
→ เนื้อหาน้อยมาก (54)
→ เนื้อหายาวมาก (0)
→ ยังไม่ได้แปล (0)
→ ตรวจแก้ภาษา (0)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (0)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (0)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (0)
→ โครง (69)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (0)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (0)
→ ขาดอ้างอิง (24)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (6)
→ ขาดหมวดหมู่ (0)
→ ขาดวิกิลิงก์ (0)
→ ถูกแจ้งลบ (0)
อัปเดตที่นี่

โครงบทความ หรือ โครง คือชื่อเรียกบทความที่เริ่มมีการพัฒนาส่วนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร โดยเนื้อหาภายในยังไม่ครอบคลุม โครงถูกสร้างขึ้นโดยที่เนื้อหาภายในมีน้อยเกินกว่า ที่จะนับว่าเป็นบทความ อย่างไรก็ตามทุกทุกคนเชื่อว่า โครง คือก้าวแรกของการเริ่มต้นของบทความ

โครงแบ่งแยกออกเป็นโครงหลักต่างๆ และหมวดหมู่ย่อยตามหมวดหมู่โครงทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการใช้โครงสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งหนึ่งของบทความ ซึ่งเรียกว่า "โครงส่วน" ดูที่ บทความที่เนื้อหาบางส่วนรอเพิ่มเติม

บทความที่เป็นโครงจะมีข้อความคล้ายกับข้อความด้านล่าง ปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของบทความ

ตัวอย่าง

Stub ยังไม่เสร็จ เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


วิธีแจ้ง ให้ใส่แค่คำว่า{{โครง}} ไว้เพื่อให้ผู้อื่นมาช่วยจัดการให้ทีหลัง

วิธีแก้ไข เมื่อทำการเพิ่มเติมข้อมูลครอบคลุมในเนื้อหา ให้นำโค้ดที่เป็นโครงออก

รายชื่อและหมวดหมู่ย่อยด้านล่างเป็นบทความที่เป็นโครงบทความ รอการเพิ่มเติมข้อมูล

All items (69)

*
0
A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.