FANDOM


บทความที่ต้องพิจารณา
ต้องการเก็บกวาด (1)
→ ยังไม่เป็นแบบประชาสังเคราะห์ (35)
→ ไม่เป็นสารานุกรม (0)
→ บทความละเมิดลิขสิทธิ์ (0)
→ บทความที่รอการตรวจลิขสิทธิ์ (0)
→ ภาพอาจละเมิดลิขสิทธิ์ (1)
→ ไม่เป็นกลาง (0)
→ เหมือนโฆษณา (0)
→ เนื้อหาน้อยมาก (43)
→ เนื้อหายาวมาก (0)
→ ยังไม่ได้แปล (0)
→ ตรวจแก้ภาษา (0)
→ ตรวจแก้รูปแบบ (0)
→ ตรวจแก้โดยผู้เชี่ยวชาญ (0)
→ หมวดหมู่ที่ต้องการปรับปรุง (0)
→ โครง (61)
→ ควรรวมเข้าด้วยกัน (0)
→ ตรวจสอบความถูกต้อง (0)
→ ขาดอ้างอิง (20)
→ ขาดอ้างอิงเฉพาะส่วน (5)
→ ขาดหมวดหมู่ (0)
→ ขาดวิกิลิงก์ (0)
→ ถูกแจ้งลบ (0)
อัปเดตที่นี่

หมวดหมู่ หน้าที่ถูกแจ้งลบ แสดงหัวข้อที่ถูกแจ้งลบโดยผู้ใช้อื่น หรือร้องขอให้มีการตรวจสอบความเหมาะสม ว่าเป็นไปตามนโยบายของประชาสังเคราะห์หรือไม่ เพื่อที่จะลบหรือดำเนินการใดๆ ต่อไป ถ้าท่านเป็นผู้เขียนบทความใดในหน้านี้ สามารถอธิบายเหตุผลไม่ให้มีการลบในหน้าพูดคุยของหน้านั้นๆ

วิธีแจ้ง Edit

ให้ใส่คำสั่งดังนี้ไว้ที่ส่วนบนสุดของบทความที่ต้องการแจ้ง โดยให้คงเนื้อหาเดิมไว้:

{{ลบ|ระบุสาเหตุที่แจ้งลบ}}

หรือหากไม่ต้องการระบุสาเหตุ:

{{ลบ}}

All items (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.