FANDOM


Ambox important
บทความนี้ได้รับแจ้งว่ามีเนื้อหาสั้นมาก ต้องการแก้ไขโดย รวมเข้ากับบทความอื่น หรือ เขียนเนื้อหาของบทความเพิ่มเติม
Emblem-important.svg
บทความนี้ยังไม่มีการสังเคราะห์บทความใหม่ให้ดียิ่งขึ้น
ต้องการขยายความ หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้น่าสนใจ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเติมเนื้อหา

นี่คือลำดับเหตุการณ์ของ BNK48 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2561

กรกฎาคม Edit

สิงหาคม Edit

กันยายน Edit

  • 15 กันยายน
    • BNK48 1st2gether Concert
      • เปิดตัวเพลง เธอคือเมโลดี้
      • MV เธอคือเมโลดี้ จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.