FANDOM


ที่มา: Youtube

วิดีโอตัวอย่างสำหรับการใช้ในหน้า วิธีใช้:วิดีโอ


NotCommons-emblem-copyrighted.svg ผลงานนี้มีลิขสิทธิ์และไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตเนื้อหาเสรี ผลงานนี้มิได้เข้ากันกับหมวดหมู่เนื้อหาการใช้งานโดยชอบธรรม อย่างไรก็ตาม อาจถือได้ว่าการใช้ผลงานนี้:
  • เพื่อบรรยายถึงสิ่งที่กำลังกล่าวถึง
  • เนื่องจากไม่มีไฟล์เสรีทดแทนหรือสามารถถูกสร้างได้ที่จะให้ข้อมูลอย่างเดียวกันนี้ได้อย่างเพียงพอ
  • บนเว็บไซต์ประชาสังเคราะห์ ซึ่งดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาโดยวิเกีย,อิงค์.

เป็น การใช้งานโดยชอบธรรม ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา การใช้ภาพนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นบนประชาสังเคราะห์หรือที่อื่นใดอาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดูเพิ่มที่ ประชาสังเคราะห์:ลิขสิทธิ์

Appears on these pages
of

  • วิธีใช้:วิดีโอ

    ตัวอย่างที่จะนำเสนอนี้ คือ ไอ้นิดซำบายดีบ่อ ใส่โค้ดดังนี้ <youtube>id code</youtube>

ประวัติไฟล์

กดเลือก วัน/เวลา เพื่อดูไฟล์ที่แสดงในวันนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน09:58, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 09:58, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)วิดีโอถูกเพิ่ม
06:55, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 06:55, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video
06:55, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 06:55, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video
06:55, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 06:55, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video
06:55, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 06:55, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video
06:54, 16 พฤษภาคม 2557รูปย่อสำหรับรุ่น 06:54, 16 พฤษภาคม 2557480 × 269 (26 กิโลไบต์)JackyNakaret (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)created video

ข้อมูลแนบ